Mini   FWD   FWD Turbo   RWD Turbo   AWD Turbo   King of Poland   DRIFT PROFI   DRIFT FAN   Moto   Moto +   Moto Maxi   Moto Extreme   King of Moto   Street FWD   Street Diesel   Street RWD   Street AWD   King of Street   Corners Cup   Klasyfikacja Zespołowa   Klasyfikacja Zespołowa-Profi