Stowarzyszenie Sprintu Samochodowego PZM
archiwum imprez | video | fotogaleria | ALT | o nas | regulaminy | media | forum | kontakt | linki | panel uczestnika
wersja polska | english version
 

Regulamin SSS Bracket Cup 2011


§1 Przepisy ogólne

1.1 Regulamin SSS Bracket Cup (zwany dalej Regulaminem lub Regulaminem SSS Bracket Cup) jest dokumentem określającym zasady rozgrywek i uczestnictwa w SSS Bracket Cup na dystansie 1/4 mili.
1.2 Podczas rund SSS Bracket Cup nie obowiązują przepisy ustawy "Prawo o ruchu drogowym".

§2 Trasa i warunki bezpieczeństwa.

2.1. SSS Bracket Cup zostanie rozegrany na dystansie 1/4 mili tj. 402,336 m od linii startu do mety.
2.2 Obowiązuje zakaz przejeżdżania z jednego pasa na drugi przez w/w dystans.
2.3 Każdy z dwóch kierowców porusza się swoim pasem na wprost aż do momentu wyhamowania do 10 km/h. Następnie kierowcy skręcają w drogę powrotną na linię startu. Droga powrotna znajduje się przy lewym krańcu patrząc z linii startu w stronę linii mety.
2.4 Pierwszeństwo przy skręcie w lewo w drogę powrotną ma kierowca jadący lewym pasem startowym (znajdującym się bliżej nawrotu na drogę powrotną). Zanim kierowca znajdujący się na pasie prawym wykona manewr skrętu w lewo na drogę powrotną musi upewnić się, że kierowca jadący pasem lewym nie jedzie nadal na wprost, ponadto kierowca jadący pasem prawym musi ustąpić pierwszeństwa kierowcy znajdującemu się na pasie lewym.
2.5 Po powrocie na linię startu kierowcy mogą wykonać ponowny start.

§3 Zgłoszenia

3.1 Do udziału w SSS Bracket Cup będą dopuszczeni kierowcy, którzy posiadają prawo jazdy odpowiedniej kategorii.
3.2 Dozwolone jest zgłoszenie się do udziału na miejscu w dniu imprezy lub wcześniej.
3.3 Poprzez fakt uczestnictwa w SSS Bracket Cup kierowca potwierdza znajomość i podporządkowanie się temu regulaminowi, rezygnując z dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu od organizatora na drodze prawnej.
3.4 W SSS Bracket Cup nie obowiązuje podział na klasy startowe.

§4 Inne

4.1 Zakazane jest posiadanie i używanie podczas wyścigów jakichkolwiek urządzeń mierzących czas przejazdu z precyzją równą lub większą niż 1 sekunda. Stwierdzenie obecności ww. urządzenia w pojeździe spowoduje natychmiastową dyskwalifikację.
4.2 Dozwolone są przejazdy z pasażerami.
4.3 Nie ma obowiązku jazdy z założonym kaskiem.

§5 Przebieg SSS Bracket Cup

5.1 Przedmiotem SSS Bracket Cup jest pokonanie odległości 1/4 mili tj. 402,336 m w czasie ET+RT jak najbardziej zbliżonym do zadeklarowanego w chwili stawienia się na linii startu.
5.2 Przejazdy odbywają się wyłącznie parami, dobór kierowców w pary może, choć nie musi, być losowy i w żaden sposób nie wpływa na szanse któregokolwiek z nich na wygranie rywalizacji.
5.3 Kierowcy ustawiają się na linii startu według wskazań systemu pomiarowego - białych świateł PRESTAGE i STAGE.
5.4 Sygnałem do startu jest zapalenie się zielonego światła, poprzedzone jednoczesnym zapaleniem się trzech żółtych świateł.
5.5 Sygnały do startu na torze lewym i prawym są niezależne od siebie i uruchamiane są w odstępie czasu stanowiącym różnicę zadeklarowanych czasów ET+RT. Kierowca o większym zadeklarowanym czasie ET+RT otrzymuje sygnał do startu jako pierwszy.
5.6 Zwycięzcą pojedynczego przejazdu typu "bracket" jest pojazd, który osiągnął czas bliższy zadeklarowanemu niż przeciwnik.
5.7 Osiągnięcie czasu NIŻSZEGO niż zadeklarowany, nazywane jest "breakoutem" i oznacza przegraną.
5.8 W przypadku, gdy oba pojazdy dokonają "breakoutu", wygrywa kierowca z przejazdem bliższym czasowi deklarowanemu przed startem.
5.9 Zgodnie z wyżej wymienionymi zasadami, jeśli żaden z pojazdów nie dokona "breakoutu", zawsze wygrywa auto, które pierwsze pojawi się na mecie.
5.10 Przejazdy odbywają się w trybie "single elimination", oznaczającym odpadanie przegranego i awans zwycięzcy. Jeśli zaistnieją możliwości czasowe, organizatorzy będą starać się przeprowadzić drabinkę "double elimination" dla ostatnich dwóch lub czterech par pojazdów. W tym systemie kierowcy odpadają z walki dopiero po przegraniu dwóch przejazdów.
5.11 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przydzielania w dowolny sposób tzw. "wolnych losów", koniecznych do poprawnego ułożenia drabinki startów. Kierowcy otrzymujący wolny los od razu przechodzą do następnej rundy drabinki.
5.12 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rozstawiania kierowców na podstawie ich osiągnięć w imprezach poprzedzających aktualny występ.
5.13 W przejazdach odbywających się w trybie "single elimination" falstart powoduje wykluczenie. W przypadku gdy falstartu dokonają obydwaj kierowcy, przejazd będzie powtórzony. W wyścigach odbywających się w trybie "double elimination" falstart powoduje przegraną kierowcy w tym biegu, za wyjątkiem sytuacji, gdy w którymkolwiek z tych przejazdów falstartu dokonają obaj kierowcy. W takim przypadku przejazd będzie powtórzony.
5.14 Kierowcy mogą dokonywać przejazdów próbnych zgodnie z komunikatem wydanym przez organizatora w dniu imprezy.

§6 Przepisy końcowe

6.1 Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez nadzoru lub zagubione, które zostaną zniszczone lub zajęte przez osoby trzecie.
6.2 Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody i straty spowodowane przez uczestników (widzów, kierowców, obsługę, itd.) w stosunku do osób i ich mienia podczas trwania imprezy. Organizator ma prawo żądania naprawienia szkody na mieniu własnym lub wynajmowanym od osoby, która jej dokonała.
6.3 Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia przejazdów pokazowych, które nie będą wliczane do wyników.
6.4 Po przekroczeniu bramy wjazdowej uczestnik jest zobowiązany do podporządkowania się przepisom właściwych regulaminów znajdujących się na www.sss.org.pl , poleceniom i instrukcjom wydawanym przez SSS, służby porządkowe, ochronę oraz osoby upoważnione przez SSS. Kierowca jest zobowiązany do nie spożywania alkoholu i innych zakazanych przez prawo środków przed i w trakcie trwania imprezy.
powrót do strony głównej